Prison Island logo

Politika Ochrany Soukromí

Bezpečnost vašich osobních údajů je jednou z našich priorit. V případě problémů nebo máte-li dotazy týkající se zpracování vašich údajů, můžete nás kontaktovat poštou na následující adrese : Prison Island Praha, Právní oddělení, Kolbenova 893/39, 198 00 Praha 14-Hloubětín, Czechia.Používáním webu prisonisland-praha.cz, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

1. DEFINICE

 • Osobní údaje: jakékoli informace týkající se identifikované osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 • Zpracování: jakákoli operace nebo soubor operací použitých na osobní údaje nebo soubor osobních údajů.
 • Subjekt údajů: fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.
 • Nás: zastupuje společnost Prison Island Praha

2. OBECNÉ ZÁSADY O DATECH

Zavazujeme se dodržovat následující zásady týkající se ochrany údajů:
 • Zpracování dat je zákonné, přiměřené, transparentní. Naše zpracování dat je založeno na právním základě. Upřednostňujeme vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Na požádání vám poskytneme informace týkající se zpracování vašich údajů.
 • Účel zpracování vašich údajů je omezený. Zpracování vašich osobních údajů je omezeno na účel shromažďování vašich údajů.
 • Zpracování se provádí s minimálním množstvím dat. Shromažďujeme a zpracováváme minimální informace potřebné pro naše potřeby.
 • Zpracování je časově omezené. Vaše data nebudeme uchovávat po nezbytnou dobu.
 • Budeme se snažit zajistit správnost vašich osobních údajů.
 • Budeme se snažit zajistit integritu a důvěrnost vašich dat.

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vlastník údajů má následující práva:Právo na informace : Máte právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány; jaká data se shromažďují, jak se získávají, proč a kdo je zpracovává.Právo na přístup : máte právo na přístup k shromážděným údajům o vás. To zahrnuje právo vyžádat si a získat kopii shromážděných osobních údajů.Právo na opravu : Máte právo požádat o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.Právo na vymazání : za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z naší databáze.Právo omezit zpracování : pokud jsou splněny určité podmínky, máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.Právo na vznesení námitky proti zpracování : dv určitých situacích máte právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jedná se o přímý marketing.Právo na objekt proti automatickému zpracování : máte právo proti automatickému zpracování, včetně profilování. Toto právo můžete uplatnit vždy, když má profilování právní účinky, které se vás týkají nebo které vás výrazně ovlivňují.Právo na přenositelnost dat : Máte právo získat vaše osobní údaje ve formátu „strojově čitelném“, tj. Ve formě počítačového souboru.Právo na stížnost : v případě, že odmítneme vaši žádost o přístup k vašim osobním údajům, poskytneme vám důvod pro toto odmítnutí. Pokud nejste spokojeni se zpracováním vaší žádosti, kontaktujte nás.Právo na pomoc orgánu dozoru : Máte právo na pomoc orgánu dozoru a právo na další právní prostředky, jako jsou nároky na náhradu škody.Právo na odvolání souhlasu : Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

4. CO DĚLÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, které jste nám poskytliMůže se jednat o váš e-mail, vaše křestní jméno, fakturační adresu atd.: Jakékoli informace potřebné pro dodávky našich produktů a / nebo služeb nebo pro zlepšení vašeho uživatelského dojmu na webu.Zaznamenáváme informace, které nám poskytujete, abychom mohli zanechat komentáře nebo získat přístup k dalším činnostem na našem webu. Tyto informace se týkají pouze vašeho křestního jména a vaší e-mailové adresy.Automaticky shromažďované informace To zahrnuje informace, které jsou automaticky ukládány pomocí cookies a dalších nástrojů relace. Tyto informace se používají ke zlepšení vaší zkušenosti s používáním našich stránek, například k vaší identifikaci.Seznam souborů cookie použitých na našich stránkách zobrazíte, kliknutím sem.Veřejně dostupné informace Můžeme shromažďovat informace o vás, když je sdílíte veřejně (např. Profily sociálních médií).

5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Nabízíme naše služby:
 • Když se zaregistrujete pro formulář umožňující přístup k dokumentu ke stažení, uvedete své křestní jméno a e-mailovou adresu.
 • Souhlasíte také s tím, že budete dostávat náš informační bulletin a návrhy našich produktů / služeb.
 • Můžeme také použít vaše kontaktní informace pro komunikaci a interakci s vámi a upozornění na jakékoli změny, které mohou nastat v souvislosti s našimi službami.
 • Tato informace je uložena s automatickou odpovědí; používáme automatickou odpověď MailChimp.
 • Odběr těchto e-mailů můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz „odhlásit“, který najdete na konci každého e-mailu.
Vylepšete své uživatelské prostředí;Splnit zákonné nebo smluvní závazky :
 • Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili zákonné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů.
 • Vyhrazujeme si právo anonymizovat shromážděné osobní údaje.
 • Vaše fakturační údaje a jakékoli další informace shromažďujeme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účetních nebo jiných zákonných povinností, ale ne déle než 3 roky.
 • Pokud k tomu dojde, budeme vás informovat o každém novém zpracování vašich údajů.

6. KDO MŮŽE získat přístup k vašim osobním údajům?

 • Vaše osobní údaje nesdělujeme třetím stranám.
 • Použití vašich osobních údajů je přísně vyhrazeno pro web prisonisland-praha.cz.

7. JAK ZABEZPEČÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Snažíme se, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí.
 • Používáme protokoly zabezpečené komunikace a přenosu dat (např. HTTPS).
 • Upřednostňujeme anonymizaci a používání pseudonymů, pokud je to možné.
 • Monitorujeme náš systém, abychom zabránili jakémukoli bezpečnostnímu útoku.
 • I přes naše nejlepší úsilí nejsme imunní vůči narušení bezpečnosti.
 • V takovém případě se zavazujeme informovat příslušné orgány, konkrétně CNIL, do 72 hodin od útoku napadajícího vaše osobní údaje.
 • Rovněž vás upozorníme, pokud hrozí vaše práva nebo zájmy.
 • Pak bychom udělali vše, co je v našich silách, abychom se vyhnuli narušení bezpečnosti a pomohli úřadům, pokud by k narušení došlo.
 • Pokud máte u nás účet, mějte na paměti, že přihlašovací jméno a heslo si musíte zachovat v tajnosti.

8. KONTAKTNÍ INFORMACE

Úřad dohledu : UOOU Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Telefon : +420 234 665 111Chcete-li obnovit, vymazat vaše údaje nebo v případě jakýchkoli jiných otázek týkajících se správy vašich osobních údajů, můžete poslat svou žádost poštou na tuto adresu : Prison Island Praha, Právní oddělení, Kolbenova 893/39, 198 00 Praha 14-Hloubětín, Czechia.